Vereniging

Vereniging

Re-enactment Napoleontische tijd

Wie heeft er niet gehoord van NAPOLEON? Ruim tweehonderd jaar geleden drukte hij een grote stempel op de wereldgeschiedenis. Deze zeer kundige veldheer trok met zijn Grande Armée door heel Europa, zelfs door Egypte, en behaalde menig overwinning. Beginnend bij de Franse revolutie op 14 juli 1789 en eindigend op 18 juni 1815 wordt deze boeiende periode in binnen- en buitenland door re-enactment groepen tot leven gebracht. Op een unieke manier laten zij zien hoe de soldaten, muzikanten, vivandières en kampvolgers leefden in de late 18e/vroege 19e eeuw. Eén van deze re-enactment groepen is het:

85eme

85ème Régiment d’Infanterie de Ligne

Een roemrucht regiment met een eeuwenoud verleden. Met onze internationale re-enactmentgroep beelden we de periode tussen 1812 en 1815 uit. Wij beelden de tactieken uit die toen gebruikt werden op de slagvelden, zoals het formeren van een colonne, lijn en carré. Wij beelden het kampleven uit, de politieke en sociale verhoudingen tussen burger en soldaat, de ideologische verschillen die de soldaten ertoe dreven voor hun land of leider te vechten, en de gevolgen in de maatschappij hiervan. Ook belichten wij de overeenkomsten tussen de alledaagse man. De soldaten in het rode jasje waren heus niet zo verschillend van de soldaten in het blauwe jasje. Binnen onze groep zijn verschillende rollen mogelijk.

Les Douanes Impériales

Een minder bekende uitbeelding, maar in die tijd zeker wel berucht. De groep van de Douanes Impériales beelden de Keizerlijke Douanedienst uit tussen 1802-1815. Zij laten zien dat uitgebreide belasting, controles en smokkelmethoden helemaal niet alleen van deze tijd zijn. Wanneer ze niet ingekwartierd zitten of met douane-taken belast zijn, kunnen ze de gaten in de lijn opvullen of verkenningsmissies uitvoeren.

De lijn

Dit is het grootste en wellicht meest spectaculaire onderdeel van het 85e. De fuseliers (mannen, maar ook enkele vrouwen zijn bij ons van harte welkom!) staan met hun musketten gereed om het hoofd te bieden aan een vijandelijke aanval. Voor je het slagveld op gaat, leer je de exercitie uit de periode te beheersen. Het veilig afvuren en het onderhouden van een vuursteenmusket is tezamen met de exercitie een onderdeel van l’école du soldat (de soldatenschool). Het is een ervaring op zich om mee te maken wat het is om, op het slagveld in de rook van het geschut, een vijandelijke lijn aan te vallen.

De muzikanten

Deze soldaten met hun trommel of fijf (soort dwarsfluit) zijn onmisbaar binnen het regiment. In de ochtend zijn zij het, die met het spelen van de reveille, de troepen wakker maken. Op het slagveld zijn het hun signalen die de soldaten vertellen welke beweging gaat komen, en door het spelen van marsen en vrolijke liedjes wordt het moraal hoog gehouden.

Vivandières en kampvolgers

Met elk leger trokken er vrouwen, kinderen en handelaren mee op een veldtocht. Per regiment was er plaats voor een paar vivandières (marketentsters). Zij waren officieel in dienst van het leger, stonden op de ‘rol’ van het regiment en kregen ‘soldij’ betaald. De rest van het vrouwvolk met hun kinderschaar (zij waren meestal familie van de soldaten) vormden de kampvolgers.