Douanes Impériales

Douanes Impériales

Een onderdeel van de vereniging is de uitbeelding van een eenheid Keizerlijke Douaniers van Napoleon in 1802-1815. De douaniers waren geen soldaten. Het waren ambtenaren in dienst van het Ministerie van Handel. Het waren veelal soldaten die na 6 jaar diensttijd konden overstappen naar de Douane. Er was ook een opleiding voor jongeren die douanier wilden worden. De leeftijd varieerde daarom van 18 jaar tot achter in de 50.

Een deeluitbeelding van het 85e is een Douaniersbrigade (een luitenant, sous-lieutenant en een aantal préposés). Daarbij hebben we enkele liefhebbers die de bureautaken vervullen (receveurs). Dit komt ook terug in de uitbeelding. We kunnen mee het veld in gaan als soldaten als dat nodig is en zo alle spannende veldslagen meemaken. Discipline en exercitie worden daarom op peil gehouden. De brigade is daarnaast bezig met patrouilles, wachtlopen, smokkelaars zoeken, deserteurs zoeken, controles, etc. Het bureau houdt zich bezig met paspoorten, informatie verzamelen, orders voor de douaniers uitschrijven, administratie aanleggen, etc.

Naast bovenstaande ‘taken’ is het een groepshobby. De douaniers en het 85e trekken altijd met elkaar op, wanneer de verenigingen in officiële capaciteit naar evenementen gaan. We delen dezelfde ‘straat’, hetzelfde kampvuur en (grotendeels) dezelfde humor.